Ceník služeb

Seance s médiem:

Duše zemřelého předává klientovi vzkazy skrze médium Michaelu. Klient si může během seance vyřešit se zemřelým, co nestihl za jeho života. Může také řešit své problémy. Dostane odpovědi na otázky týkající se jeho života (zdraví, vztahy, práce, finance atd…  Na konci seance obdrží klient hlasový záznam ze seance, aby si jí mohl kdykoli přehrát.

Je možnost: osobní návštěva (platí se až po skončení seance)

seance přes Skype (platí se předem na ú.b. 405 183 183/0800)

60 minut –                                                                                                                           1500 Kč

každých dalších 30 min.                                                                                                 750 Kč

 

Odvádění duší:

Odvedení přivtělenýh duší. Tyto duše zapříčiňují zhoršení zdravotního stavu, jak fyzického, tak psychického. Člověk se cítí být unaven, jakoby bez energie. Tento stav mnohdy doprovází psychické problémy. Různé strachy, není schopen zvládat každodenní úkoly. Začíná být pesimistický, bez nálady, jindy zase výbušný. Není schopen zvládat své emoce. Po odvedení duše (nebo duší, jeli jich více) se stav velice rychle vrací k normálu.

odvedení duše                                                                                                                     300 Kč

Čištění prostor:

( bytů domů atd…) od duší,entit a jiné negativní energie. Pokud máte v bytě nebo v domě ale i v jiných prostorách (kancelář atd…) duchy, kteří ještě neodešli do světla, nebo jiné negativní energie, vede tato skutečnost k tomu, že se klient necítí v prostorách dobře. Je stále unavený (duše mu odebírá energii), nic se mu nedaří a v krajním případě je i vyděšený, protože duše na sebe všemožně upozorňuje, a škodí hlavně psychicky. Já pracuji výhradně na dálku. Jsem schopna se s dušemi, které okupují váš prostor zkontaktovat a odvést je. Po vyčištění prostorů dělám na závěr ochranu prostor, abych znemožnila vstup jiným duším a entitám do těchto prostor. Po vyčištění prostorů dělám na závěr ochranu prostor, abych znemožnila vstup jiným duším a entitám do těchto prostor.

Čištění prostor (domů, bytů…) od duší, entit a jiné negativní energie         500 Kč

ochrana prostor                                                                                                        300 Kč

za tyto služby se platí až po týdnu, až když uznáte, že problémy ustaly.

 

                                                             

 

 

Konzultace s klientem: zjišťování příčin které vedou k tomu, že se klientovi nedaří v určitém odvětví jeho života.

 

Odblokování příčin: prokletí, uřknutí, neodpuštění,

černá magie, vyřizování účtů z minulého života atd…  platí se až, když klient uzná, nastalo zlepšení, že problémy  ustaly.                                     1 500 Kč

 

Tyto služby se platí:

 při osobní návštěvě:         až po skončení seance na místě.

při on line přes Skype:     (po dohodnuté ceně) předem na bankovní účet:   405183183/0800

práce na dálku (čištění prostor)       se platí až po týdnu, až když uznáte, že problémy ustaly.   na bankovní účet:   405183183/0800