Ceník služeb

Seance s médiem:

Duše zemřelého předává klientovi vzkazy skrze médium Michaelu. Klient si může během seance také řešit své problémy. Dostane odpovědi na otázky týkající se jeho života.

do 30 minut –                                        400 Kč

do 60 minut –                                        700 Kč

do 90 minut                                        1 000 Kč

Odvádění duší:

Odvedení přivtělenýh duší. Tyto duše zapříčiňují zhoršení zdravotního stavu, jak fyzického, tak psychického. Člověk se cítí být unaven, jakoby bez energie. Tento stav mnohdy doprovází psychické problémy. Různé strachy, není schopen zvládat každodenní úkoly. Začíná být pesimistický, bez nálady, jindy zase výbušný. Není schopen zvládat své emoce. Po odvedení duše (nebo duší, jeli jich více) se stav velice rychle vrací k normálu.

odvedení duše                                    300 Kč

 

Zjištění, kde se nachází duše zemřelého: 

Klient se chce dozvědět, kde se nachází duše zemřelého, který mu byl blízký. Je-li už nahoře ve světle nebo ještě dole. Většinou je to člen rodiny nebo jiný jemu milý člověk, který zemřel. Tato duše mnohdy nechce odejít do světla a setrvává u svého milého člověka, kterému nevědomky odebírá energii. Jindy se může jednat o duši člověka, se kterým byl klient v rozepři. Tato duše nechce odejít a chce se nějakým způsobem klientovi mstít.

zjištění kde se dotyčná duše nachází     200 Kč

Pohovor s klientem: zjišťování příčin které vedou k tomu, že se klientovi nedaří v určitém odvětví jeho života.

pohovor do 30 minut                                300Kč  

Odblokování příčin: prokletí, uřknutí, neodpuštění, černá magie, vyřizování účtů z minulého života atd…                                                             300 Kč

 

Pohovor+ kyvadlo:

Odpovědi na otázky klienta týkající se jeho života.

do 30 minut                                                 300Kč

Odpovědi – otázky formou mailu,m (výklad formou otázky- odpovědi:rozbor situace 5 otázek)

    300 Kč

 

Tyto služby se platí:

 při osobní návštěvě:         až po skončení seance na místě.

při on line přes Skype:     (po dohodnuté ceně) předem na bankovní účet:   405183183/0800

služby po telefonu:           (po dohodnuté ceně) předem na bankovní účet:     405183183/0800

služby písemně emailem: (po dohodnuté ceně) předem na bankovní. účet: 405183183/0800