Ceník služeb

Seance s médiem:

Duše zemřelého předává klientovi vzkazy skrze médium Michaelu. Klient si může během seance vyřešit se zemřelým, co nestihl za jeho života. Může také řešit své problémy. Dostane odpovědi na otázky týkající se jeho života (zdraví, vztahy, práce, finance atd…  Na konci seance obdrží klient hlasový záznam ze seance, aby si jí mohl kdykoli přehrát.

Je možnost: osobní návštěva (platí se až po skončení seance)

seance přes Skype (platí se předem na ú.b. 405 183 183/0800)

60 minut –                                                                                                                                       1500 Kč

každých dalších 30 min.                                                                                                                  750 Kč

 

Odvádění duší:

Odvedení přivtělenýh duší. Tyto duše zapříčiňují zhoršení zdravotního stavu, jak fyzického, tak psychického. Člověk se cítí být unaven, jakoby bez energie. Tento stav mnohdy doprovází psychické problémy. Různé strachy, není schopen zvládat každodenní úkoly. Začíná být pesimistický, bez nálady, jindy zase výbušný. Není schopen zvládat své emoce. Po odvedení duše (nebo duší, jeli jich více) se stav velice rychle vrací k normálu.

odvedení duše                                                                                                                              300 Kč

Čištění prostor:

( bytů domů atd…) od duší,entit a jiné negativní energie. Pokud máte v bytě nebo v domě ale i v jiných prostorách (kancelář atd…) duchy, kteří ještě neodešli do světla, nebo jiné negativní energie, vede tato skutečnost k tomu, že se klient necítí v prostorách dobře. Je stále unavený (duše mu odebírá energii), nic se mu nedaří a v krajním případě je i vyděšený, protože duše na sebe všemožně upozorňuje, a škodí hlavně psychicky. Já pracuji výhradně na dálku. Jsem schopna se s dušemi, které okupují váš prostor zkontaktovat a odvést je. Po vyčištění prostorů dělám na závěr ochranu prostor, abych znemožnila vstup jiným duším a entitám do těchto prostor.

Čištění prostor (domů, bytů…) od duší, entit a jiné negativní energie                               500 Kč

 

 

Konzultace s klientem: zjišťování příčin které vedou k tomu, že se klientovi nedaří v určitém odvětví jeho života.

konzultace 30 minut                                                                                                                     500 Kč  

konzultace 60 minut                                                                                                                  1 000 Kč

Odblokování příčin: prokletí, uřknutí, neodpuštění,

černá magie, vyřizování účtů z minulého života atd…                                                           1 500 Kč

 

Tyto služby se platí:

 při osobní návštěvě:         až po skončení seance na místě.

při on line přes Skype:     (po dohodnuté ceně) předem na bankovní účet:   405183183/0800

práce na dálku (čištění prostor)       se platí předem   na bankovní účet:   405183183/0800