Zemře-li člověk

Zemře-li člověk, není pravidlem, že jeho duše hned odejde do světla. Dole zůstává z mnoha důvodů: duše dosud neodpustila (případ podvedeného manžela) duši nechce propustit blízká osoba (případ malé Aničky) ještě nenastal čas pro odchod duše duše nechce odejít z důvodu její závislosti na alkoholu, drogách atd. duše si dala za úkol ochraňovat svého bližního […]